Vrijwilligers

 

De RIS werkt met vrijwilligers binnen alle sporten. Deze vrijwilligers moeten een VOG-verklaring overleggen. Wij hanteren een aanname beleid dat is ingegeven door transparantie, intrinsieke motivatie en een warm hart voor sport en de leden. Er wordt altijd gevraagd naar aansluitende vooropleiding(en), relevante werkervaring en het bekend maken welke competenties de ideale kandidaat heeft. Uitgangspunt is dat iedereen die de RIS een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

PROCEDURE Een kennismakingsgesprek met een bestuurslid. Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger geattendeerd op de bijzonderheid van de vereniging, de gedragsregels, de huisregels, het sanctiebeleid en informatie over de vertrouwenspersonen gepubliceerd zijn. Voor iedere vrijwilliger die is betrokken bij de leden wordt een VOG-verklaring aangevraagd. Deze moet iedere drie jaar worden vernieuwd. In onderling overleg kunnen referenties worden gevraagd bij verenigingen waar de vrijwilliger eerder actief is geweest. Aan trainers en leiders wordt gevraagd deel te nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst en de AED training. Als er meningsverschillen zijn lossen wij deze in eerste instantie met elkaar op. Als dat niet zou lukken stappen we naar een vertrouwenspersoon. Dit is nog nooit gebeurd, maar als dat aan de orde zou zijn, huren wij iemand in. De kosten zijn dan voor de RIS.

Wat houdt het vrijwilligerswerk bij de RIS in:

Iedere trainer en groepsleider is een vrijwilliger, die werkt in een team van trainers. Deze trainers zijn veelal fysiotherapeut, ergotherapeut of bewegingsagoog. De groepsleiders hebben de motivatie om de leden en trainer bij te staan waar nodig. De ledenadministratie werkt op vrijwillige basis en houd de administratie van de groepen op een goed peil. De webmaster verzorgt de website en zorgt voor actuele informatie.  De sport coördinator heeft als taak het zoeken naar en ondersteunen van de trainers en groepsleiders. Tenslotte de bestuursleden, zij zorgen ervoor dat de vereniging goed draait, financieel gezond is en voldoet aan de taken die gesteld zijn.

De regels en gedrag regels vind u op onderstaande site, deze volgen wij.

Regels voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties | Vrijwilligerswerk | Rijksoverheid.nl

 

Wie is de vertrouwenspersoon van de RIS?

Er is geen persoon vanuit de RIS benoemd tot vertrouwenspersoon. Als we er samen niet uitkomen zal er een onafhankelijke vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw team wel klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. Dit kan gaan over:

  • pesten en gepest worden
  • grensoverschrijdend gedrag: bedreigen, discrimineren, afpakken, vernielen, bezeren, agressie, geweld
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort (buitensluiten)
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer of vrijwilliger verstandig is
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van de RIS op de juiste plaats is

De RIS wijst de leden en ouders van leden op de mogelijkheid bij situaties van ongewenst gedrag een vertrouwenspersoon in te schakelen.

Wordt in eerste instantie een bestuurslid van de vereniging of een ander vertrouwd lid van de vereniging benaderd, dan kan op verzoek van de betrokkene de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

 

 

 

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde mensen die onze leden, mensen met een beperking of chronische ziekte op diverse manieren met sporten willen helpen. Informatie opvragen kan via vz.ris.rotterdam@gmail.com