Steun ons!

Inkomsten versus Uitgaven

Euroteken onder een vergrootglas

De RIS houdt haar contributie laag, dit is een bewuste keuze. Veel leden hebben een klein inkomen en door de ziekte of handicap extra kosten. De RIS vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten en niet weerhouden wordt door een tekort aan financiën.

De kosten van ons sportaanbod zijn hoog, er zit dus een duidelijk verschil tussen inkomsten en uitgaven.

We zijn heel blij dat er leden en organisaties zijn die dit probleem zien en begrijpen en een donatie doen zodat de vereniging financieel gezond kan blijven.

Vind je het ook belangrijk dat iedereen met een beperking of chronische ziekte kan (blijven) sporten?

Iedere gift is van harte welkom!!

Steun ons met uw bijdrage op NL70 INGB 0004 6546 63 onder vermelding van ”sympathieke actie”. Onze sporters zullen je dankbaar zijn!!