Home

Welkom bij de RIS!

RIS is een gezellige sportvereniging specifiek voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Zowel jongeren als ouderen kunnen op vier locaties sporten, voor iedere leeftijd is er een passend aanbod. Sporten in Rotterdam wordt daardoor voor iedereen mogelijk. Het sportaanbod is groot, de kosten laag, de begeleiding professioneel en persoonlijk. Wekelijks houden zo’n 300 leden in een plezierige omgeving hun conditie op peil en/of gaan de uitdaging aan om een stap verder te komen. We sporten weer in het nieuwe jaar, als corona dat toelaat.

De RIS is aangesloten bij de Beweegplus activiteiten. 

Voor zorgprofessionals werkzaam in Rotterdam (huisartsen, fysiotherapeuten, welzijnspartijen etc.) wordt er per eind september een platform met de naam Beweegcoach gelanceerd waarop laagdrempelig en aangepast beweegaanbod voor volwassenen met een afstand tot bewegen vindbaar is. De drempel om te gaan bewegen is om diverse redenen vaak hoog voor hen. Ondersteuning van een professional om in beweging te komen kan helpen. Met het platform kunnen zorgprofessionals in de stad makkelijker hun cliënten doorverwijzen naar geschikt beweegaanbod in de buurt.

Wat biedt het platform: 

  • Een selectie van laagdrempelig en aangepast beweegaanbod. 
  • Filteren per gebied en doelgroep. 
  • Sportaanbieder wordt direct op de hoogte gesteld van een nieuwe aanmelding via het aanmeldformulier. 
  • Directe verbinding tussen verwijzer en sportaanbieder in de wijk met behulp van een online dashboard. 
  • Servicepunt ter beschikking voor vragen. 
Nieuws