Stagiaires

Komend jaar kan er vanaf september weer stage worden gelopen.

Bij de HSR zal een gastles worden gegeven bij de kick of van de minor. Studenten kunnen vooraf deze website bekijken en de brochures van afgelopen jaren. Hier staat veel informatie in, en ook interviews met leden. Ook de uren waarop wordt gesport zijn te zien onder “sportaanbod”.

Ook afgelopen jaar waren er weer veel stagiaires die een (groot) aantal uren stage hebben gelopen bij de RIS. Binnen het zwemmen, fitness, wheelchairrugby en de Sport en Spel groep hebben zij kennis opgedaan over het sporten met een beperking of ziekte, de aanpassingen die je daarvoor moet maken in je aanbod. Maar ook het plezier leren kennen van samen sporten, maatjes worden en grenzen verleggen.

Ook dit jaar verwachten we weer veel studenten. Voor iedere student zoeken we een goede stageplaats waar veel geleerd kan worden, zowel didactisch, als m.b.t. samenwerken, maar ook de lessen aanpassen aan de sporters.

Naast de stage is er ook onderzoek gedaan naar diverse onderwerpen, zoals hoe zichtbaar is de RIS, is het aanbod nog doeltreffend, wat kan er beter, waar is behoefte aan enz.

Dank dus aan de tientallen studenten die kort of lang binnen onze vereniging actief zijn geweest!!