Bestuur

Het bestuur bestaat uit bij voorkeur vijf personen en komt gemiddeld 5 keer per jaar bijeen. Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering.

Voorzitter   Lia Schop

Secretaris

Algemeen

Penningmeester Lucien de Winter

PR en Social Media  Sebastiaan Barneveld

Interesse in een bestuursfunctie ? :  bel met de voorzitter  tel 06 16064278


Kascontrolecommissie

Jaarlijks word de kas gecontroleerd door de Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie bestaat uit drie leden, waarvan er twee de kas controleren in bijzijn van de penningmeester en de voorzitter. Daarna worden de leden tijdens de ALV geïnformeerd over het resultaat en wordt decharge gevraagd. Tot op heden zijn er geen onvolkomenheden aangetroffen.


Ledenadministratie

De ledenadministratie is hét aanspreekpunt voor nieuwe leden en informatie over het sporten en de sportgroepen. Zij houdt tevens de ledenlijst actueel en werkt samen met de penningmeester m.b.t. de contributie.

Contact met de ledenadministratie via het contactformulier. of via tel 06 45 46 41 61

Voor het opvragen van informatie, het in- en uitschrijven kunt u het formulier op de ‘Contact’ pagina invullen. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie.