Maatregelen coronavirus

Het beruchte coronavirus spookt inmiddels helaas door Nederland en is ook in Rotterdam geland. Door heel het land worden maatregelen genomen om het risico op besmetting en verdere verspreiding zo veel mogelijk te beperken. Het bestuur van de RIS vindt het belangrijk om daar ook aan bij te dragen. Binnen de vereniging sporten veel mensen die kwetsbaarder kunnen zijn voor de ernstige gevolgen die het virus eventueel kan veroorzaken. In dit geval blijft voorkomen beter dan genezen en kiezen wij daarom dan ook voor preventieve maatregelen. Helaas betekent dit dat er tijdelijk niet gesport kan worden.

Voor nu betekent het concreet dat alle RIS-activiteiten tot minimaal 1 juni komen te vervallen. De komende weken wordt er dus niet gesport binnen de verschillende sportgroepen op de verschillende locaties.  De geplande A.L.V. op 14 april kan niet doorgaan. Uiteraard houd het bestuur het verdere beloop in de gaten, we bekijken wat, wanneer verantwoord is. Natuurlijk worden leden tijdig op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.

Een online beweegaanbod vind u op onze Facebook pagina;