Maatregelen coronavirus

Helaas kunnen we weer niet sporten. We moeten nog even geduld hebben.

We hopen ergens in 2021 weer de draad te kunnen oppakken.

 

Oud nieuws: Het beruchte coronavirus spookt inmiddels helaas door Nederland en is ook in Rotterdam geland. Door heel het land worden maatregelen genomen om het risico op besmetting en verdere verspreiding zo veel mogelijk te beperken. Het bestuur van de RIS vindt het belangrijk om daar ook aan bij te dragen. Binnen de vereniging sporten veel mensen die kwetsbaarder kunnen zijn voor de ernstige gevolgen die het virus eventueel kan veroorzaken. In dit geval blijft voorkomen beter dan genezen en kiezen wij daarom dan ook voor preventieve maatregelen. Helaas betekent dit dat er tijdelijk niet gesport kan worden.

Voor nu betekent het concreet dat veel RIS-activiteiten tot minimaal 1 november komen te vervallen. De komende weken wordt er dus niet gesport binnen de verschillende sportgroepen op de locatie Rijndam. De Sport en spel groepen sporten wel binnen de mogelijkheden. De Yoga wordt online aangeboden tot de zomervakantie. De geplande A.L.V. op 14 april kon niet doorgaan, als er mogelijkheden zijn worden de leden uitgenodigd voor een nieuwe ALV. Uiteraard houd het bestuur het verdere beloop in de gaten, we bekijken wat, wanneer verantwoord is. Natuurlijk worden leden tijdig op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.

Een online beweegaanbod vind u op onze Facebook pagina;